• welkom@dehuystandarts.nl
  • 0566-74 50 50

Eerste afspraak

Tijdens een eerste afspraak vinden wij het belangrijk dat u de praktijk en ons team goed kunt leren kennen. Andersom is het belangrijk dat wij uw mond goed kunnen onderzoeken en u de juiste adviezen en behandelvoorstellen kunnen geven. Wij zouden graag voorafgaand aan uw eerste bezoek bij ons uw tandheelkundige dossier van uw vorige tandarts ontvangen. U kunt uw dossier opvragen bij uw tandarts en laten doorsturen naar onze praktijk: dehuystandarts@zorgmail.nl. Aan de hand van uw dossier zullen wij u een passend afsprakenvoorstel aanbieden.

Medische anamnese

U ontvangt van ons een medisch anamneselijst welke vragen bevat over uw algemene gezondheid. De antwoorden op de vragenlijst zijn van belang voor de tandarts, omdat vele lichamelijke ziekten en geneesmiddelen ook invloed hebben op het voorkomen van problemen met het gebit, de mondholte en op de uitvoering van het tandheelkundige werk. Het invullen van het anamneseformulier is een wettelijke verplichting.

Het eerste bezoek

De assistente zal starten met een vooronderzoek. Zij verzamelt uw gegevens, maakt indien geïndiceerd röntgenfoto’s, neemt met u uw gezondheidsvragenlijst door en bespreekt uw wensen, vragen of klachten.

De tandarts zal vervolgens kennis met u maken en een uitgebreid mondonderzoek doen. Tijdens het onderzoek wordt uw gebitssituatie bekeken. Er wordt o.a. een cariës onderzoek (naar gaatjes en lekkende vullingen) en parodontaal onderzoek verricht. Bij dit laatste wordt gekeken naar de gezondheidstoestand van uw tandvlees en kaakbot. Op basis van deze onderzoeken stelt de tandarts een diagnose en wordt uw gebitssituatie met u besproken. In overleg met u wordt er, indien noodzakelijk geacht, een behandelplan opgesteld. Hiervan ontvangt u een kostenbegroting.

Aanvullend onderzoek

Soms is een gebitssituatie meer complex en is er aanvullend onderzoek nodig om een gedegen behandelplan op te stellen. U krijgt dan een vervolgafspraak voor het maken van gebitsmodellen en eventueel extra foto’s. De tandarts maakt daarna een behandelplan voor u wat in een vervolgafspraak met u wordt besproken en overlegd. Uiteraard ontvangt u hier een kostenbegroting van.

De kosten

Voor een eerste bezoek wordt een consult ten behoeve van een intake gedeclareerd (C001 €46,91). Aan de hand van uw mondonderzoek en uw dossier van de vorige tandarts kunnen één of meerdere van onderstaande UPT-codes worden gedeclareerd.

  • X10 – kleine röntgenfoto €17,28 x 2
  • X11 – beoordelen kleine röntgenfoto €12,96 x 2
  • X21 – kaakoverzichtsfoto €74,07
  • X23 – beoordelen kaakoverzichtsfoto €27,16

Voor kinderen is een bezoek altijd gratis, de kosten worden vergoed vanuit de basiszorg. Voor volwassenen hangt de eigen bijdrage af van de vergoeding die u ontvangt uit uw (aanvullende) tandverzekering. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Contactinformatie Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar onze praktijk? Bel gerust of stuur ons een e-mail.
Mr. P.J. Troelstrawei 6, 9001 CV Grou
0566-74 50 50
welkom@dehuystandarts.nl