• welkom@dehuystandarts.nl
  • 0566-74 50 50

Uw eerste bezoek

Tijdens een eerste afspraak vinden wij het belangrijk dat u de praktijk en ons team goed kunt leren kennen. Andersom is het belangrijk dat wij uw mond goed kunnen onderzoeken en u de juiste adviezen en behandelvoorstellen kunnen geven. Wat kunt u van ons verwachten? Onze receptioniste ontvangt u bij binnenkomst, controleert uw identiteitsbewijs en maakt u wegwijs in de praktijk. De assistente haalt u vervolgens op uit de wachtkamer en start een vooronderzoek. Zij verzamelt uw gegevens, maakt eventueel röntgenfoto’s, neemt de gezondheidsvragenlijst met u door en bespreekt uw wensen, vragen en/of klachten. Vervolgens maakt de tandarts kennis met u en voert een uitgebreid mondonderzoek uit. Tijdens dit onderzoek wordt uw gebitssituatie bekeken. Op basis van de onderzoeken stelt de tandarts een diagnose en bespreekt deze met u. In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld en ontvangt u na uw eerste bezoek een eventuele begroting.

Gezondheidsvragenlijst

U ontvangt voorafgaand aan uw eerste bezoek een gezondheidsvragenlijst welke vragen bevat over uw algemene gezondheid. De antwoorden op de vragenlijst zijn van belang voor de tandarts, omdat vele lichamelijke ziekten en geneesmiddelen ook invloed hebben op het voorkomen van problemen met het gebit, de mondholte en op de uitvoering van het tandheelkundige werk. Het invullen van deze vragenlijst is een wettelijke verplichting. U kunt de vragenlijst digitaal invullen en naar ons retourneren, maar hij mag ook bij ons in de praktijk worden ingevuld. Mocht u hem graag bij ons willen invullen dan vragen wij u om tijdig op uw afspraak te verschijnen zodat u voldoende tijd heeft om de vragenlijst in te vullen. Neem een eventuele medicatielijst alstublieft ook mee zodat we deze kunnen toevoegen aan uw dossier.

Overdracht van uw dossier

Wij zouden graag voorafgaand aan uw eerste bezoek bij ons uw tandheelkundige dossier van uw vorige tandarts ontvangen. U kunt uw behandelhistorie en eventuele röntgenfoto’s opvragen bij uw tandarts en laten doorsturen naar onze praktijk. Deze gegevens dient u zelf op te vragen, wij mogen dit helaas niet voor u doen. De e-mailadressen die daarvoor bestemd zijn, zijn: dehuystandarts@zorgmail.nl en 500085476@lms.lifeline.nl. Deze e-mailadressen betreffen een beveiligde mailomgeving voor zorgverleners waar u als patiënt niet heen kunt mailen. Zodra wij uw dossier hebben ontvangen zullen wij contact met u opnemen met een afspraakvoorstel voor uw eerste bezoek bij ons in de praktijk.

Wat zijn de kosten?

Bij de HuysTandarts zijn we transparant. Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. De tarieven die wij hanteren zijn gelijk aan die van alle andere tandartspraktijken in Nederland. Ze worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald en vastgesteld. Voor een eerste bezoek wordt de prestatiecode C001 gedeclareerd (consult ten behoeve van een intake). Aan de hand van uw mondonderzoek en uw dossier van de vorige tandarts kunnen één of meerdere van onderstaande prestatiecodes worden gedeclareerd. Voor kinderen is een bezoek altijd gratis, zowel het eerste bezoek als de behandelingen worden vergoed vanuit de basiszorg. Voor volwassenen hangt de eigen bijdrage af van de vergoeding die u ontvangt uit uw tandverzekering. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar.

X10 – kleine röntgenfoto €19,71 x 2
X11 – beoordelen kleine röntgenfoto €14,78 x 2
X21 – kaakoverzichtsfoto €84,48
X23 – beoordelen kaakoverzichtsfoto €30,98

Contactinformatie Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar onze praktijk? Bel gerust of stuur ons een e-mail.
Mr. P.J. Troelstrawei 6, 9001 CV Grou
0566-74 50 50
welkom@dehuystandarts.nl