• welkom@dehuystandarts.nl
  • 0566-74 50 50

Eerste afspraak

In een eerste afspraak is het belangrijk dat u de praktijk en uw tandarts goed kunt leren kennen. Andersom is het belangrijk dat wij uw mond goed kunnen onderzoeken en u de juiste adviezen en behandelvoorstellen kunnen geven.
Voor uw eerste bezoek reserveren wij 20 tot 30 minuten. Wij zouden graag vooraf aan uw bezoek uw tandheelkundige dossier van uw vorige tandarts ontvangen. U kunt uw dossier opvragen bij uw tandarts en laten doorsturen naar onze praktijk: dehuystandarts@zorgmail.nl

Medische anamnese

U ontvangt van ons een medisch anamneselijst welke vragen bevat over uw algemene gezondheid. De antwoorden op de vragenlijst zijn van belang voor de tandarts, omdat vele lichamelijke ziekten en geneesmiddelen ook invloed hebben op het voorkomen van problemen met het gebit, de mondholte en op de uitvoering van het tandheelkundige werk. Het invullen van het anamneseformulier is een wettelijke verplichting.

Het eerste bezoek

De assistente zal starten met een vooronderzoek. Zij verzamelt uw gegevens, maakt actuele röntgenfoto’s, neemt met u uw gezondheidsvragenlijst door en bespreekt uw wensen, vragen of klachten.

De tandarts zal vervolgens kennis met u maken en een uitgebreid mondonderzoek doen. Tijdens het onderzoek wordt uw gebitssituatie bekeken. Er wordt o.a. een cariës onderzoek (naar gaatjes en lekkende vullingen) en parodontaal onderzoek verricht. Bij dit laatste wordt gekeken naar de gezondheidstoestand van uw tandvlees en kaakbot. Op basis van deze onderzoeken stelt de tandarts een diagnose en wordt uw gebitssituatie met u besproken. In overleg met u wordt er, indien noodzakelijk geacht, een behandelplan opgesteld. Hiervan ontvangt u een kostenbegroting.

Aanvullend onderzoek

Soms is een gebitssituatie meer complex en is er aanvullend onderzoek nodig om een gedegen behandelplan op te stellen. U krijgt dan een vervolgafspraak voor het maken van gebitsmodellen en eventueel extra foto’s. De tandarts maakt daarna een behandelplan voor u wat in een vervolgafspraak met u wordt besproken en overlegd. Uiteraard ontvangt u hier een kostenbegroting van.

De kosten

Voor kinderen is een tandartsbezoek altijd gratis; de kosten worden vergoed vanuit de basiszorg. Voor volwassenen hangt uw eigen bijdrage af van uw aanvullende tandverzekering. Voor een eerste bezoek kunnen de volgende UPT-codes worden gedeclareerd:

  • C11 €22,16 Periodieke controle
  • X10 €16,33 Kleine röntgenfoto
  • X11 €12,24 Beoordelen kleine röntgenfoto
  • X21 €69,97 Kaakoverzichtsfoto

De meeste aanvullende tandverzekeringen vergoeden deze kosten deels of geheel. U kunt dit navragen bij uw verzekering.

Contactinformatie Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar onze praktijk? Bel gerust of stuur ons een e-mail.
Mr. P.J. Troelstrawei 6, 9001 CV Grou
0566-74 50 50
welkom@dehuystandarts.nl